รู้จักกับหลักสูตร ICT

รู้จักกับหลักสูตร ICT

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2559​​ Download หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2554 ​ Download หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร Download แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา Download รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 6(14-2-0-2)99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์Strategic…

Read More
สมัครเรียน

สมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน2. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)สามารถส่งใบสมัครที่1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์3. ส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัครฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ…

Read More
บริการ

บริการ

ปฏิทินการศึกษา​ ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 ตารางปฎิสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น) ข้อมูลกลาง กลุ่มไลน์นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูลกลาง) แบบฟอร์มคำร้อง-การลงทะเบียน-การลาพัก (ข้อมูลกลาง) การขอย้ายแผนจาก แผน ก เป็น แผน ข…

Read More
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Close Menu